top of page
מטרת ההכשרה
hand holding raised foot

"בגוף אני מבריאה"
יוגה רגישה לטראומה ושיחה לעיבוד המפגש עם הגוף

הכשרה למורות ליוגה תרפיה 200 ש"א בהתמחות בטראומה.

מטרת ההכשרה

הכשרה זו נותנת כלים והבנת עומק של טראומה, פוסט טראומה ופוסט טראומה מורכבת בהביט תיאורטי וחוויתי. לצד ההבנה התיאורטית נעמיק בהבנת הגוף ומנגנוניו מתוך התנסות ממשית ביוגה הרגישה לטראומה ובמודל התיאורטי של בגוף אני מבריאה. ההכשרה נותנת כלים וידע גופני לפסיכותרפיסטיות ומורות ליוגה: למורות ליוגה בעבודה פרטנית , או קבוצתית או בהנחיה בקו של קבוצה טיפולית. למטפלות בהכנסת הגוף לחדר הטיפולים לפי המודל של בגוף אני מבריאה ובהנחיה משותפת של המודל בקבוצה טיפולית.

מה כוללת ההכשרה?

כל מפגש בהכשרה כולל התנסות מעשית ביוגה הרגישה ובמודל בגוף אני מבריאה לצד ידע תיאורטי. בחלק ההתנסותי- אימון ביוגה רגישה לטראומה, שיחה לעיבוד המפגש עם הגוף ובנוסף רפלקסיה לימודית על  התהליך.

לוח הזמנים משוער למפגשים:

9:30-11:30 אימון ביוגה רגישה ועיבוד המפגש עם הגוף.

11:30-12:00 ניתוח התהליך ורפלקסיה.

12:00-12:30 הפסקת אוכל.

12:30-15:00 לימוד תיאורטי.

מה ההכשרה כוללת
רשימת התכנים בהכשרה

להלן רשימת התכנים התיאורטיים בהם נתמקד במהלך ההכשרה . חלק מהנושאים יתפרס על פני כמה שיעורים. 

 1. עקרונות היוגה הרגישה לטראומה כפי שהתגבשו במודל העבודה של בגוף אני מבריאה.

 2. העמקה בהבנת פגיעה מינית ובסימפטומים של פוסט טראומה רגילה ומורכבת. נשים דגש גם על הסימפטומים הגופניים הייחודיים שמאפיינים פוסט טראומה על רקע פגיעה מינית. 

 3. העמקה בהבחנה בין עבודה קבוצתית טיפולית לבין עבודה פרטנית עם יוגה רגישה לטראומה, עבודה קבוצתית עם יוגה רגישה לטראומה והכנסת הגוף לתוך מרחב הטיפול כמטפלת ריגשית. 

 4. בגוף אני מבריאה הבנת המודל והיבטים מהותיים בתהליך בניית קבוצה ובהתקיימותה.

 5. לימוד התמות בתוך המודל- הצגת התמה וניתוח של מה שעלה בקבוצות הטיפוליות מתוך התמה הספציפית. תמות מרכזיות שנגע בהן: רגליים, ידיים, התרחבות והתארכות, פנימה והחוצה, מרכז וקצוות, גב, מפרקי ירכיים, נשימה, בטן, תנוחות הפוכות, הקשתות וקול. שימו לב שמגע אינו תמה אולם יבוא לידי ביטוי בכל קבוצה וגם בלימוד שלנו.

 6. עבודה פרטנית כמורה ליוגה: תשאול ראשוני תשאול ראשוני אבחון קשיים ומטרות. בנית מתווה לעבודה באמצעות יוגה רגישה לטראומה. בחירה בין מרחבי העבודה האפשריים. מהי מהות מרחב השיחה? תיעוד המפגשים. הדרכה ואבחון מתפתח. התמודדות עם דיסוציאציות ופלשבקים בתוך קבוצה. התמודדות עם מצבי קושי נוספים.

 7. עבודה כמטפלת עם המודל. כיצד להנכיח את האפשרות לעבוד עם הגוף. מה ניתן לקחת מתוך המודל לחדר הטיפול כמטפלת שאינה מורה ליוגה. מה ואיך ניתן לקחת מתוך התמות שעבדנו עליהן בלימוד התמות ובהתנסות בתוך התרגול. התנסות מעשית בעבודה בקבוצות בתוך ההכשרה.

 8. פגיעה מינית הריון ולידה- הדס פרי.

 9. סריקה של גישות שונות לטיפול בפגיעה מינית בתוך עולם הטיפול הפסיכותרפויטי מרצה: ד"ר אפרת הברון.

 10. רצפת האגן ובעיות גניקולוגיות על רקע פגיעה מינית- אביגיל מולכו.

 11. היבטים פיזיולוגיים על הקשר גוף-תודעה מוח והיכולת מנקודת מבט מחקרית. מרצה: עדי מרון-כץ.

 12. המבט המרפא. על חשיבותו של המבט ועל הכוח המרפא של המבט על הגוף נושא הפגיעה.

 13. הנחיית קבוצות: איסוף, שיקוף, סיכום, התמודדות עם תוקפנות ועוד.

 14. העברה והעברה נגדית ומדוע היא מועצמת בתוך עבודה עם הגוף.

 15. מבט רחב על בניית מערכי שיעור לתהליך קבוצתי של 12/16/24 מפגשים.

a woman holding hand up in a white room
bottom of page